GDPR

Декларация за онлайн поверителност

Халойла България ЕООД, Кърджали, Промишлена Зона Юг, („SIG / [HBLITZ]“, „ние“ или „нас“) се ангажира да защитава и уважава вашата лична информация.

Тази политика (заедно с други документи, посочени тук) описва какви лични данни събираме от вас и как обработваме личните ви данни.

Ако не желаете да приемате тези правила, моля, не продължавайте да използвате Уебсайта.

Лични данни, които можем да събираме от вас

 • Можем да събираме информация за посещенията Ви в уебсайта, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници, съдържание от проучвания, конкурси, формуляри за връзка и други комуникационни данни и ресурсите, до които имате достъп. Тази информация, например, ще направи посещението ви в уебсайта по-лесно в бъдеще, тъй като можем да Ви предложим съдържание в зависимост от местоположението, до което осъществявате достъп до уебсайта.
 • Ако използвате нашите формуляри за контакти (например „Контакт“, „Изпратете ни съобщение“ или „Свържете се с нас за работа заедно“ или подобни), моля, забележете, че полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни полета. Нуждаем се от тази информация, за да отговорим на вашето искане. Друга информация или лични данни, които споделяте с нас, е по ваше усмотрение. Ако се свържете с нас, можем да запазим тази кореспонденция.
 • Събираме също така информация от всички потребители на уебсайта в обобщена форма, за да ни даде по-добро разбиране за потребителите на уебсайта като група.
 • Ние също може да използваме информацията за директен маркетинг чрез електронна поща, когато се включите за тази цел в съответния формуляр за контакт. Можете да се откажете от получаването на бъдеща маркетингова комуникация по Ваше желание по всяко време.
 • Също така можем да съхраняваме „бисквитки“, както е описано по-подробно в сайта ни за правилата за „бисквитки“.

Как използваме вашата информация

Цялата тази информация („вашите данни“) ще бъде събирана и обработвана от нас за следните цели:

 • Най-добре да приспособявате Съдържанието и ресурсите според Вашите предпочитания.
 • Да отговаряте на вашите искания или въпроси, когато се свържете с нас. Ще ви предоставим съответната информация по имейл. Телефонът и / или пощата могат да бъдат опция, ако предоставите тези данни, но по наше усмотрение е да изберем комуникационната система.
 • Да ви предоставим и друга информация – например предстоящи събития или бюлетини за SIG.
 • Да ни помогнете да създадем, публикуваме и подобрим Съдържанието, което е най-важно за вас.
 • Да гарантирате, че съдържанието, предоставено чрез уебсайта, е представено по най-ефективния начин за вас и за вашето устройство.
 • Да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашия уебсайт, когато решите да го направите.
 • Да развива и подобрява по-нататък уебсайта и системите, за да ви служи по-добре.

Споделяне с трети страни

За да улесним ефективното използване на вашите данни и да ви предоставим най-доброто съдържание и / или ресурси, понякога може да е необходимо да разкрием информацията ви на трети страни. Това разкритие обаче ще възникне само при следните обстоятелства:

 • До доставчици, изпълнители и агенти: От време на време можем да ангажираме или да назначим други компании и физически лица, за да изпълняваме функции от наше име. Примерите могат да включват хостинг на съдържанието на уебсайта или предоставяне на определени функции, съдържащи се в уебсайта, или да предоставят финансови актуализации по Ваша молба. Такива получатели ще имат достъп само до данните, изисквани от тях, за да изпълняват функциите си, и нямат право да използват такива данни за други цели. Тези получатели са предмет на договорни задължения за поверителност.
 • на други субекти, принадлежащи на SIG (т.е. всички дружества, пряко или непряко контролирани от SIG), включително техните доставчици, изпълнители и агенти, които могат да участват в предоставянето на уебсайта или съдържанието, за да можем по-добре да обслужваме или да отговорим на вашите искания (например, когато използвате формулярите „свържете се с нас“). С предоставянето на вашите данни вие давате съгласието си данните да бъдат прехвърляни, обработвани и съхранявани извън вашата страна на пребиваване, включително в страни, които не могат да осигурят адекватна защита на данните, както е определена от законодателството на ЕС за защита на данните, но само за ограничените целите и в съответствие с принципите, изложени в него.
 • На правителствени или правоприлагащи органи, ако определим по свое усмотрение, че сме длъжни да го направим.

IP адреси и „бисквитки“

Възможно е да събираме информация за вашия компютър, включително къде е вашият IP адрес, операционна система и тип браузър, за администриране на системата. Това са предимно статистически данни за действията и шаблоните на браузърите на нашите потребители.

По същата причина може да получим информация за общото ви използване на Интернет, като използваме файл с „бисквитки“, който се съхранява на вашето устройство. Бисквитките ни помагат да подобрим уебсайта и да доставим по-добро и по-персонализирано съдържание.

Можете да откажете да приемате бисквитки, като активирате настройката в браузъра си, което ви позволява да откажете съхранението на „бисквитките“. Това ще премахне всички подробности от „бисквитката“. Ако обаче изберете тази настройка, може да нямате достъп до определени части от уебсайта или да използвате определена функционалност. Освен ако не сте настроили настройките на браузъра си така, че да откаже „бисквитките“, нашите системи ще издават „бисквитки“ всеки път, когато влизате в уебсайта. Моля, имайте предвид, че нашите доставчици на функции на трети страни също могат да използват „бисквитки“, за които нямаме контрол. Следователно ви препоръчваме да проверите уебсайтовете на такива трети страни и техните правила за поверителност за повече информация относно своите „бисквитки“ и как можете да ги управлявате.

Ако компютърът ви е споделен от други хора, препоръчваме да не изберете опцията „запомни моите данни“, ако уебсайтът предлага такава опция за съхраняване на въведената от вас информация.

За допълнителна информация, свързана с използването на „бисквитки“ в уебсайта, моля, направете справка с правилата ни за „бисквитките“.

Когато вашите лични данни се съхраняват и обработват.

Данните, които събираме от Вас, ще бъдат прехвърлени, обработвани и съхранявани от нас, от други компании на SIG и от трети страни, включително от външни доставчици на услуги, споменати по-горе извън вашата държава на пребиваване и / или ЕС, включително в държави, защита на данните, както е определено от законодателството на ЕС за защита на данните.

С изпращането на вашите лични данни, вие се съгласявате с такова прехвърляне, съхранение и обработка извън ЕС. Ние се стремим да предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите данни се третират правилно и в съответствие с тези правила.

Сигурност на данните

Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите данни, трябва да сте наясно, че предаването на информация по интернет не е напълно защитено и не можем да гарантираме сигурността на данните ви, предавани на уебсайта или на която и да е трета страна. предаването е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни и ги прехвърлим на трета страна, ще използваме стриктни оперативни процедури и разумни мерки за сигурност, за да предотвратим всеки неоторизиран достъп, промяна, изтриване или предаване на тези данни.

Вашите права – Как можете да получите достъп до, коригирате и изтривате данните си

При поискване, SIG ще – в съответствие с приложимото право, ще Ви информира за следните права: да потвърдите дали са събрани лични данни за вас; причината за обработката; периода, за който ще се съхранява персоналът, или критериите за определяне на този период; да имат достъп, да коригират или да изтриват всички притежавани лични данни; да оттегли съгласието ви по всяко време; да ограничават или възразяват срещу обработка на данни; правото на преносимост на данни; и да подават жалба до надзираващия орган за всички данни, които се обработват. В някои случаи може да се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. В тези случаи ще бъде предоставена смислена информация за съответната логика, както и значението и предвидените последствия от тази обработка. Можете да се свържете с нас, за да поискате някое от горните права, свързани с вашите лични данни, като ни изпратите имейл на адрес privacy@signode.com. Ние ще съхраняваме лични данни само по технически причини или докато законно се изисква от бизнеса.

Маркетингови комуникации

Имате право да се включите / изключите, за да получавате маркетингови съобщения и новини от нас по имейл.

Обикновено ще Ви предложим квадратче за отметка на формулярите, които използваме, за да събираме вашите данни, където, ако сте съгласни за тази цел, трябва да кликнете нагоре в полето. Можете също да упражнявате правото на отказ по всяко време, като се свържете с нас на адрес privacy@signode.com, потвърждавайки всички съответни подробности.

Промени в тази Политика

Всички промени, които можем да направим в нашата Политика в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница.

Контакти

Въпросите, коментарите и исканията относно тази политика са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до privacy@signode.com.

This post is also available in: English