Сервиз

HALOILA Bulgaria предлага цялостен сервиз, включващ поддръжка и доставка на оригинални резервни части, както и консултация относно правилната експлоатация на машините.

Сервизът е неразделна част от дейността на HALOILA Bulgaria.

Сервизните ни услуги обхващат целия жизнен цикъл на машините и се състоят не само в профилактичната поддръжка и доставката на оригинални резервни части, но и в пълното обслужване на клиента. Екипът ни консултира клиента от избора на подходящата машина, през подобренията до различните модернизации.

Сервизният екип на HALOILA Bulgaria се състои от висококвалифицирани инженери и техници, които работят в тясно сътрудничество с техническия и дизайнерски екип на Haloila. Разполагаме с всички резервни части за цялата гама от модели и генерации машини и сътрудниците ни се грижат те да пристигнат възможно най-бързо до клиента.

This post is also available in: English